Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • 09.2023 – 28.01.2024 I semestr
 • 11.2023 odbiór za 11 listopada
 • do 12.2023 informacja dla rodziców o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną
 • 23-31.12.2023 przerwa świąteczna
 • 01.2024 odbiór za 06.01.2024
 • do 01.2024 wystawione oceny uczniów
 • 01.2024 Rada Pedagogiczna
 • 25-26.01.2024 zebrania z rodzicami
 • 01-11.02.2024 ferie zimowe
 • 03-02.04.2024 przerwa wiosenna
 • 05.2024 urlop
 • 05.2024 urlop
 • 14-16.05.2024 egzaminy ósmoklasisty
 • do 05.2024 informacja o uczniach zagrożonych ocena niedostateczną
 • do 06.2024 wystawiamy oceny
 • 06.2024 Rada Pedagogiczna
 • 13-14.06.2024 zebrania z rodzicami
 • 06.2024 zakończenie roku