Fundacja

Fundacja Jurajskie Dzieci rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, założona została przez Ewę Trawińską, oligofrenopedagoga, dogoterapetkę, terapeutkę ręki, terapeutkę tańca i ruchu, osobę mocno zaangażowaną w pomoc niepełnosprawnym i potrzebującym, której nie jest obojętny los także bezbronnych zwierząt.

Od 1 stycznia 2019 Fundacja Jurajskie Dzieci została organem prowadzącym Terapeutycznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Głównym celem naszej Fundacji jest działanie na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. W Terapeutycznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu zapewniamy naszym podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju psychoruchowego, pomoc w ich edukacji, usamodzielnieniu oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.