Rekrutacja

Do naszej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola "Jurajskie Dzieci" przyjmujemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bez względu na miejsce zamieszkania, także spoza Częstochowy.

Nabór dzieci do Szkoły i Przedszkola trwa przez cały rok.

Do wniosku o przyjęcie dziecka wymagane jest dołączenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.