Dowóz

Zachęcamy do zapisów również dzieci spoza Częstochowy (możliwość dowozu dla dzieci - po ustaleniu z dyrekcją)