Terapie

W naszej Szkole i Przedszkolu posiadamy szeroki wachlarz specjalistycznych terapii:

 • terapię Integracji Sensorycznej

 • terapię poznawczo-behawioralną

 • terapię metodą W. Sherborne

 • terapię stymulacyjną metodą C. Delacato

 • terapię ręki

 • dogoterapię

 • hipoterapię

 • terapię psychologiczną

 • terapię pedagogiczną

 • terapię logopedyczną

 • zajęcia z tyflopedagogiem

 • zajęcia z surdopedagogiem

 • rehabilitację ruchową

 • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną

 • fizjoterapię

 • bajkoterapię

 • muzykoterapię

 • arteterapię z elementami sensoplastyki