Kadra

Nasza kadra to zespół wszechstronnych i w pełni wykwalifikowanych profesjonalistów, bardzo dobrze przygotowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Są to osoby pełne pasji i zaangażowania, cały czas podnoszące swoje kwalifikacje - uczestniczą w kursach i szkoleniach, odbywają studia podyplomowe.

Stale wzbogacają swój warsztat, aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci. Wiedzą, jak pomagać dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w ich pracy nieodłączną częścią jest wykorzystywanie wszelkich pomocy multimedialnych.

Zajęcia prowadzą w taki sposób, by zainteresować dziecko i zachęcić je do współpracy. Łatwo nawiązują kontakt z dziećmi.

I co najważniejsze - uczą dzieci samodzielności, funkcjonowania w środowisku oraz nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.


Nasza kadra to:

 • nauczyciele – oligofrenopedagodzy

 • tyflopedagodzy

 • surdopedagodzy

 • logopedzi

 • psychologowie

 • pedagodzy

 • pedagodzy specjalni

 • rehabilitanci

 • fizjoterapeuci

 • terapeuci Integracji Sensorycznej

 • specjaliści gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

 • specjaliści w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 • dogoterapeuci

 • hipoterapeuci

 • terapeuci ręki

 • terapeuci specjalizujący się w metodzie W. Sherborne

 • specjaliści z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato

 • terapeuci behawioralni

 • muzykoterapeuci

 • bajkoterapeuci

 • arteterapeuci