WWR

Zadbaj o prawidłowy rozwój swojego dziecka - już od jego narodzin!

BEZPŁATNE zajęcia z Wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) są dedykowane dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym, zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzicom i opiekunom.

Program skierowany jest do dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. W ramach WWR organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju realizujemy w naszej placówce od poniedziałku do piątku. Zajęcia organizowane są w wymiarze 4-8 godzin miesięcznie, zgodnie z zaleceniami w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W naszej ofercie znajdziecie bezpłatne, specjalistyczne zajęcia, które mają na celu poprawę sprawności dzieci z różnymi deficytami, takimi jak:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie)
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch)
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej
 • niepełnosprawność umysłową
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego
 • ogólne spowolnienie rozwoju

W bezpłatnej terapii uczestniczyć mogą wszystkie dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach zajęć zapewniamy:

 • terapię Integracji Sensorycznej
 • terapię poznawczo-behawioralną
 • terapię metodą W. Sherborne
 • terapię stymulacyjną metodą C. Delacato
 • terapię ręki
 • dogoterapię
 • hipoterapię
 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • rehabilitację ruchową
 • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną
 • fizjoterapię
 • bajkoterapię
 • muzykoterapię
 • arteterapię z elementami sensoplastyki

Zapisy na zajęcia przyjmujemy telefonicznie: pod nr tel.666 455 938 oraz osobiście w placówce – mieścimy się przy ul. Bialskiej 155/157  w Częstochowie.

 

Więcej informacji na temat programu WWR otrzymacie Państwo pod nr tel. 666 455 938