Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Terapeutycznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola dostępny jest w sekretariacie placówki oraz do pobrania na stronie internetowej.

Wypełniony wniosek prosimy odsyłać na adres e-mail sekretariat@jurajskiedzieci.pl lub pocztą na adres placówki, lub dostarczyć osobiście.