Szkoła i Przedszkole

Terapeutyczny Zespół Szkolno-Przedszkolny "Jurajskie Dzieci" w Częstochowie to bezpłatna, nowoczesna placówka wspomagająca rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • niewidomych,
  • słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z zespołem Aspergera)
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jesteśmy placówką prężnie rozwijającą się. Zauważamy potencjał w każdym naszym podopiecznym, szlifujemy jego zdolności, umiejętności oraz talenty.

Głównym celem pracy w naszej Terapeutycznej Szkole oraz Przedszkolu jest wszechstronna edukacja i rehabilitacja, która wspomagać ma indywidualny rozwój dziecka, a także specjalistyczna opieka nad dziećmi zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka i przygotowania go do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości.

Każde dziecko jest wyjątkowe - dlatego każde traktujemy w sposób szczególny. W naszej codziennej pracy z wykorzystujemy sprawdzone metody oraz poszukujemy i wdrażamy najnowsze techniki i formy pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Organizujemy również nauczanie indywidualne.

Utrzymywanie bliskiego kontaktu z rodzicami naszych podopiecznych jest dla nas bardzo ważne. Przedszkole, szkoła i dom rodzinny są dwoma uzupełniającymi się środowiskami wychowawczymi. Ich współpraca ma znaczny wpływ na postępy w nauce i prawidłowe funkcjonowanie dziecka oraz przyspiesza jego wielostronny rozwój moralny i społeczny.

Rodzice mogą liczyć na system wsparcia i stałego doradztwa w sprawach dotyczących ich dziecka.