Polityka prywatności

Fundacja "Jurajskie dzieci" z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Śląska 5/25, NIP 5732831921 dba o prywatność Użytkowników serwisu http://jurajskiedzieci.pl.

Korzystanie z serwisu http://jurajskiedzieci.pl oznacza akceptację zasad polityki prywatności.

Fundacja "Jurajskie dzieci" z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Śląska 5/25, NIP 5732831921 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.


1. Dane osobowe

1.1. Korzystanie z serwisu http://jurajskiedzieci.pl nie wymaga od jego Użytkowników żadnej rejestracji. Użytkownik serwisu może pozostać anonimowy.

1.2. Jeżeli Użytkownik zechce skorzystać z formularza kontaktowego, będzie to wymagało podania niektórych danych osobowych (imię i nazwisko/nick, adres e-mail). Użytkownik każdorazowo decyduje, czy chce ujawnić swoje dane osobowe.

1.3. W celu właściwej realizacji usług lub usprawnienia kontaktu Fundacja może poprosić Użytkownika o podanie innych danych osobowych (np. numeru telefonu).


2. Sposób wykorzystania danych osobowych

2.1. Dane osobowe Użytkowników serwisu http://jurajskiedzieci.pl podane w formularzu kontaktowym wykorzystywane będą wyłącznie w celach korespondencji dotyczącej realizacji danej usługi. Dane osobowe Użytkowników serwisu http://jurajskiedzieci.pl nie będą przez Fundację "Jurajskie dzieci" w żaden sposób gromadzone ani przetwarzane.

2.2. Opinie na temat usług świadczonych przez Fundację "Jurajskie dzieci" po ich zamieszczeniu na stronie internetowej http://jurajskiedzieci.pl stają się publicznie dostępne. Użytkownik, który jest autorem opinii, decyduje o tym, w jaki sposób ma być ona podpisana. Przed opublikowaniem komentarz musi zostać zaakceptowany przez moderatora.

2.3. Fundacja "Jurajskie dzieci" ma obowiązek udostępnienia danych osobowych. Użytkowników serwisu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w przypadku nakazu sądowego wydanego przez odpowiednie władze.


3. Ochrona danych

3.1. Administratorem, tj. podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe Państwa i Państwa dziecka, jest Fundacja "Jurajskie dzieci" z siedzibą w Częstochowie (42-217), ul. Śląska 5/25, NIP 5732831921. Dane osobowe jakimi dysponuje Administrator zostały pozyskane w związku z prowadzoną działalnością, w tym w ramach procesu rekrutacji.

3.2. Przetwarzanie Państwa i Państwa dziecka danych osobowych jest niezbędne do wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywania umów zawartych. Ich przetwarzanie odbywa, w szczególności na podstawie: